Thông tin tài liệu


Nhan đề : Đánh giá kết quả kĩ thuật cắt qua nội soi và mô tả đặc điểm mô bệnh học của tổn thương dưới niêm mạc thực quản
Tác giả : Đào Việt Hằng
Trần Thị Thu Trang
Nguyễn Thu Trang
Đào Văn Long
Chủ đề : Tổn thương dưới niêm mạc thực quản; Mô bệnh học; Siêu âm nội soi; cắt qua nội soi
Năm xuất bản : 2020
Nhà xuất bản : Tạp chí Nghiên cứu Y học
Số tùng thư/báo cáo: 130 (6);
Tóm tắt : Nghiên cứu mô tả hình ảnh siêu âm nội soi, kết quả kĩ thuật cắt tổn thương qua nội soi (tỉ lệ thành công, tai biến) và đặc điểm mô bệnh học của tổn thương dưới niêm mạc thực quản, thực hiện tại Phòng khám Đa khoa Hoàng Long. Nghiên cứu thu thập được 120 bệnh nhân với kích thước tổn thương trung bình 0,80 ± 0,43 cm. Phần lớn bệnh nhân có khối dưới 1cm (75,8%). Khối giảm âm, tăng âm và hỗn hợp âm có tỉ lệ là 84,2%, 2,5% và 13,3%. Kết quả mô bệnh học của các tổn thương: 76 u cơ trơn, 3 trường hợp quá sản lớp cơ niêm, 24 nang biểu mô, 4 u bạch mạch, 3 ổ vôi hóa lớp hạ niêm mạc thực quản, và 10 tổn thương lạc chỗ. Tỉ lệ bệnh nhân cắt không biến chứng và cắt có biến chứng nhưng được xử lý ngay trong nội soi chiếm tỉ lệ là 94,2% và 5,8%. 7 trường hợp (5,8%) chảy máu khi cắt được can thiệp cầm máu. Cắt tổn thương dưới niêm mạc thực quản qua nội soi là kĩ thuật điều trị hiệu quả và an toàn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3684
Bộ sưu tậpLĩnh vực Khoa học sức khỏe
XEM MÔ TẢ

50

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • BB.0000216.pdf
      Restricted Access
    • Dung lượng : 363,46 kB

    • Định dạng : Adobe PDF