Thông tin tài liệu


Nhan đề : Mối liên quan giữa trầm cảm và thừa cân/béo phì ở trẻ vị thành niên: phân tích gộp và đề xuất các can thiệp
Tác giả : Đặng Kim Anh
Chủ đề : Thừa cân; trẻ em; trầm cảm; béo phì
Năm xuất bản : 2020
Nhà xuất bản : Tạp chí Nghiên cứu Y học
Số tùng thư/báo cáo: 129 (5);
Tóm tắt : Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá mối liên quan giữa trầm cảm và thừa cân/béo phì ở trẻ vị thành niên. Các nghiên cứu so sánh tỷ lệ chẩn đoán trầm cảm và các triệu chứng trầm cảm ở trẻ vị thành niên thừa cân/béo phì được tìm kiếm một cách có hệ thống trên 4 cơ sở dữ liệu bao gồm PubMed, PsycInfo, EMBASE và Cochrane. Đánh giá nguy cơ sai số của nghiên cứu được thực hiện bằng thang đo Newcastle Ottawa Quality Assessment. Phần mềm Revman 5.3 được sử dụng để phân tích tỷ suất chênh gộp (Pool odd ratio) và giá trị trung bình tiêu chuẩn (Standard Mean Difference-SMD). 66177 đối tượng nghiên cứu đã được tổng hợp thông qua 20 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp. Kết quả cho thấy mối liên quan thuận chiều giữa chẩn đoán trầm cảm và cả béo phì và thừa cân ở trẻ vị thành niên (OR = 1,23 (95%CI: 1,12 - 1,34) và OR = 1,14 (95%CI: 1,05 - 1,23) tương ứng). Sự gia tăng các triệu chứng trầm cảm cũng có mối liên quan thuận chiều ở trẻ béo phì và thừa cân (SMD = 0,12 (95%CI: 0,06 - 0,19) và SMD = 0,08 (95%CI: 0,02 - 0,13) tương ứng). Sàng lọc các vấn đề sức khoẻ tâm thần ở trẻ thừa cân/béo phì là cần thiết.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3658
Bộ sưu tậpLĩnh vực Khoa học sức khỏe
XEM MÔ TẢ

50

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • BB.0000208.pdf
      Restricted Access
    • Dung lượng : 1,06 MB

    • Định dạng : Adobe PDF