Item Infomation


Title: Thực thi quy định môi trường không khói thuốc tại một số khách sạn, nhà nghỉ tại Hải Phòng và Thái Nguyên năm 2018
Authors: Phạm Thị Diệp
Bùi Thanh Hà
Kim Bảo Giang
Keywords: Môi trường không khói thuốc; khách sạn
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 140 khách sạn, nhà nghỉ tại Hải Phòng và Thái Nguyên năm 2018 nhằm mô tả thực trạng thực thi quy định môi trường không khói thuốc tại Hải Phòng và Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3651
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000187.pdf
      Restricted Access
    • Size : 330,47 kB

    • Format : Adobe PDF