Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: NCS.Ths Vương Thị Thanh Trì (2018)

  • Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống Đo lường đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) tại Công ty Điện lực Nghệ an và đưa ra các bài học kinh nghiệm nhân rộng từ quá trình thực hiện nhằm vươn tới vị trí trở thành 1 trong 5 công ty hoạt động hiệu quả và hiện đại nhất Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Với việc phân tích thực nghiệm quá trình triển khai hệ thống BSC.KPIs theo từng bước, kết quả nghiên cứu cho thấy lãnh đạo công ty là người khởi xướng, ủng hộ và cam kết tiến trình; BSC.KPIs được thảo luận công khai và truyền thông rộng rãi đến các cấp quản trị; giai đoạn mới triển khai còn gặp nhiều khó khăn do mức độ hiểu biết của đội ngũ thực thi về BCS.KPIs chưa sâu, chưa làm chủ được mô hình. Từ kết quả này, tác giả có những khuyến nghị nhân rộng mô hình cho các công ty thuộc Tập đoàn Điện ...