Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: Ths. Ngô Thị Thu Hiền; Đỗ Thúy Hường; Hà Minh Trang (2015)

  • Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 200 cơ sở sản xuất tại làng nghề mộc Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội năm 2015 với mục tiêu mô tả thực trạng môi trường. Phương pháp quan sát trực tiếp và đo các thông số môi trường cũng được sử dụng để xác định thực trạng ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết nhà xưởng đều nhỏ hơn 200 m 2 , máy móc, trang thiết bị cũ và lạc hậu, đồng thời, tất cả các nhà xưởng đều nằm gần khu dân cư (<100 m). Các loại chất thải phát sinh từ họat động sản xuất rất đa dạng trong đó lượng chất thải phát sinh nhiều nhất là chất thải rắn, bụi và tiếng ồn. Cường độ tiếng ồn đo được ở tất cả các nhà xưởng đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Hoạt động thu gom và xử lý chất thải chưa được thực hiện tốt tại các cơ sở sản xuất của làng ng...