Item Infomation


Title: Thực trạng môi trường làng nghề mộc Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội năm 2015
Authors: Ths. Ngô Thị Thu Hiền
Đỗ Thúy Hường
Hà Minh Trang
Keywords: Làng nghề | Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 200 cơ sở sản xuất tại làng nghề mộc Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội năm 2015 với mục tiêu mô tả thực trạng môi trường. Phương pháp quan sát trực tiếp và đo các thông số môi trường cũng được sử dụng để xác định thực trạng ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết nhà xưởng đều nhỏ hơn 200 m 2 , máy móc, trang thiết bị cũ và lạc hậu, đồng thời, tất cả các nhà xưởng đều nằm gần khu dân cư (<100 m). Các loại chất thải phát sinh từ họat động sản xuất rất đa dạng trong đó lượng chất thải phát sinh nhiều nhất là chất thải rắn, bụi và tiếng ồn. Cường độ tiếng ồn đo được ở tất cả các nhà xưởng đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Hoạt động thu gom và xử lý chất thải chưa được thực hiện tốt tại các cơ sở sản xuất của làng nghề, trong đó: hầu hết các cơ sở sản xuất không có hệ thống thu lọc và xử lý bụi; 81% cơ sở không có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; 100% cơ sở bán các phế phẩm và làm nguyên liệu đốt trong sinh hoạt, công nghiệp. 100% các cơ sở sản xuất không có các hệ thống xử lý nước thải.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3774
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: