Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh (2014)

  • Công tác xã hội là một nghề nghiệp cao quý, nó mang tính nhân đạo sâu sắc, có ý nghĩa lớn đối với xã hội. Bài viết bàn về những giá trị nghề nghiệp và đạo lý của người làm nghề công tác xã hội – nhân viên công tác xã hội. Những giá trị nghề nghiệp và đạo lý được nhấn mạnh trong bài viết này đó là: Sự vô tư không vụ lợi trong công việc; tinh thần tình nguyện, tự giác trong công việc; người làm công tác xã hội phải trở thành những người có văn hóa nghề. Tác giả đã phân tích và khẳng định tầm quan trọng của những giá trị và đạo lý này đối với ngành công tác xã hội trong bài viết