Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: Ths. Nguyễn Thu Hoài (2015)

  • Kế toán trái phiếu trong chế độ kế toán Việt Nam từng tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 đã phần nào bù đắp phần thiếu hụt này. Nổi bật là việc bổ sung hướng dẫn đối với kế toán trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Tuy nhiên các hướng dẫn trong thông tư này vẫn còn chưa đầy đủ và rõ ràng dẫn đến việc khó khăn cho các doanh nghiệp cho việc áp dụng vào thực tế. Cụ thể là thông tư còn thiếu hướng dẫn kế toán đối với trường hợp thu hồi hoặc chuyển đổi trái phiếu trước ngày đáo hạn.Do đó, bài viết sẽ làm rõ hơn về phương pháp hạch toánnghiệp vụ thu hồi và chuyển đổi trái phiếu trước ngày đáo hạn trên cơ sở tham khảo cách hạch toán của chuẩn mực kế toán Mỹ và chuẩn mực kế toán quốc tế

  • -


  • Authors: Ths. Nguyễn Thanh Huyền; Ths. Nguyễn Thu Hoài (2015)

  • Phương pháp định mức là phương pháp kế toán quản trị chi phí truyền thống, tuy nhiên, hiện nay nó vẫn được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Tổng quan nghiên cứu về phương pháp định mức được tác giả xem xét trên hai quan điểm ủng hộ và phê phán phương pháp này. Bài viết tập trung nghiên cứu về khái niệm, mục tiêu và nội dung triển khai phương pháp chi phí định mức trên khía cạnh kế toán quản trị chi phí. Tác giả để xuất sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố vào quá trình phân tích đánh giá chênh lệch chi phí cuối kỳ.