Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Đông Nam Á sẽ bước vào kỷ nguyên hội nhập với sự thống nhất về không gian kinh tế mới. Các vấn đề về Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng đang được đặt ra với bản thân nội hàm của nó. Trong giai đoạn chuyển tiếp và phát triển ổn định sau này vấn đề mới nổi lên là di dân và doanh nghiệp xã hội.. Bài báo phân tích các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để thể hiện đúng đắn nhất tâm thế hợp lý cho hội nhập hiện nay.

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Có thể nói thực trạng kinh tế, dân trí vùng miền núi phía Bắc (MNPB) chậm phát triển chưa tương xứng vị trí địa – chính trị. Nhu cầu hình thành Trung tâm đào tạo y tế mạnh đang rất cấp bách ở Tây Bắc. Bài báo đề cập chủ yếu Bài toán đổi mới NLYT MNPB, làm rõ triết lý Giáo dục - Đào tạo: đi từ nền GD trang bị kiến thức chuyên môn sang nền GD chỉ dạy kiến thức chuyên môn Cơ bản ở mức tối thiểu. Đồng thời với bài toán này có Bài toán về nhân lực y tế và Bài toán về chất lượng NLYT. Bài báo chỉ rõ hướng đi của đổi mới thể hiện ở tiêu chí: Vì miền núi, của miền núi và cho miền núi. Đồng thời bài báo cũng đưa ra một số kiến nghị quan trọng.

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Công tác công đoàn là hoạt động đoàn thể rất quan trọng trong các cơ quan hành chính, không riêng gì doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của xã hội có nhiều mặt của hoạt động này đã thay đổi và cần có sự nắm bắt định hướng hoạt động đó để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện mới. Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay.

 • -


 • Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân (2015)

 • Việc mở ngành đào tạo du lịch của Đại học Thăng Long vào thời điểm hiện nay tuy có muộn so với các trường, các trung tâm đào tạo khác, song xét về bối cảnh thực tế, việc mở đào tạo ngành du lịch vào lúc này lại gần như khá đúng lúc, bởi vì đây đang là “thời điểm bước ngoặt” quan trọng của ngành du lịch Việt Nam – bước ngoặt từ phát triển rộng sang phát triển chuyên nghiệp, có chiều sâu. Trong bối cảnh như thế, việc định hướng đào tạo của Đại học Thăng Long cần có những mục tiêu hết sức thực tế.