Search

Search Results

Results 41-50 of 64 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
 • -


 • Authors: PGS. TS. Đỗ Văn Lưu (2014)

 • Under the constraint qualification of Abadie type we establish necessary efficiency conditions described by inconsistent inequalities, Karush-Kuhn-Tucker necessary conditions and strong Karush-Kuhn-Tucker necessary conditions for local Pareto minima of nonsmooth multiobjective programming problems involving inequality, equality and set constraints in Banach spaces in terms of convexificators. Note that all the constraint functions involving in the considering problem are not necessarily continuous, except inactive constraints.

 • -


 • Authors: Phí Thị Thu Trang (2014)

 • Mục đích của bài báo này là để tóm tắt các kết quả nghiên cứu hình ảnh ẩn dụ nước và lửa trong các truyện ngắn của Mỹ và Việt Nam thế kỉ 20. Ẩn dụ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ mà còn liên quan đến suy tư của con người. Mọi hoạt động hàng ngày, bao gồm cả hoạt động ngôn ngữ đều bị chi phối bởi suy nghĩ. Hình ảnh nước và lửa – được sử dụng với tư cách là một biện pháp tu từ - xuất hiện với tần suất cao trong 60 truyện ngắn được nghiên cứu, thể hiện tầm ảnh hưởng lớn của hai yếu tố này đối với nhận thức của con người, thế giới tự nhiên và xã hội trong cả hai nền văn hóa. Dựa trên phương pháp nghiên cứu định lượng và mô tả, nghiên cứu chỉ ra rằng ẩn dụ nước và lửa được xây dựng bằng các phương tiện từ vựng và ngữ pháp khác nhau, là một công cụ hữu dụng trong việc thể hiện cảm xú...

 • -


 • Authors: TS. Vũ Như Lân; Ths. Trần Quang Duy; TS. Nguyễn Công Điều (2014)

 • Chuỗi thời gian mờ do Song & Chissom đưa ra năm 1993 và hiện nay được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới cho mục đích dự báo. Tuy nhiên, độ chính xác của dự báo chuỗi thời gian theo tiếp cận mờ của Song & Chissom còn chưa cao do phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. S.M Chen (1996) đã đề xuất mô hình dự báo chuỗi thời mờ rất hiệu quả chỉ sử dụng các tính toán số học đơn giản. Sau đó mô hình này được nghiên cứu cải tiến trong nhiều ứng dụng dự báo và đã có được nhiều kết quả chính xác hơn. Đại số gia tử (ĐSGT) là một tiếp cận mới được các tác giả N.C.Ho và W. Wechler xây dựng vào những năm 1990. Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ thể hiện qua ba giai đoạn như phép mờ hóa, xác định quan hệ mờ và phép giải mờ. Trong ĐSGT, phép mờ hóa và phép giải mờ được thay thế bằng phép ngữ nghĩa hóa và phé...

 • -


 • Authors: Ths. Đào Thị Duyên (2014)

 • Dự án PermutoPainter dựa trên ý tưởng của bộ sưu tập “Arrangement avec le hasard” (Sắp xếp ngẫu nhiên) được triển lãm tại Paris vào tháng 11 năm 2014 của họa sĩ người pháp Bernard Gortais. Bộ sưu tập này giống như việc nghiên cứu thứ tự sắp xếp của 6x4 ô vuông trong một bức tranh bằng cách xoay quay chúng một góc 90o hoặc tráo đổi vị trí giữa các ô cho nhau. Mục đích chính của dự án này là tạo ra những cấu trúc thú vị bằng cách kết hợp ngẫu nhiên 24 ô của bức tranh. Vì với mỗi cách bố trí đường nét (lên, xuống, ngang, dọc), màu sắc và bố cục khác nhau, nó sẽ đem lại cho người xem những cảm xúc khác nhau. Trong bài báo này,chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật nhằm trích rút đặc trưng của từng ảnh, sau đó sử dụng thuật toán K-medoids để phân cụm ảnh. Cuối cùng là sử dụng thuật toán rừng ...

 • -


 • Authors: ThS. Chu Thị Thu Thủy (2014)

 • Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến, chế tạo niêm yết trên HOSE. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu đặt ra với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16. Nghiên cứu đã sử dụng mẫu 97 quan sát của 97 công ty ngành chế biến, chế tạo niêm yết trên HOSE trong năm 2012. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy OLS. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra có mối tương quan giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan mạnh giữa tỷ lệ đầu tư vào tài sản t...

 • -


 • Authors: Ths. Lê Thị Tuyền (2014)

 • Trong giảng dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai, đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của phản hồi trực tiếp giữa người học tới các khía cạnh khác nhau của sự phát triển ngôn ngữ. Phản hồi trực tiếp bài viết giữa người học có ảnh hưởng tích cực tới khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên các nghiên cứu về vấn đề này lại chưa được xem xét nhiều ở Việt Nam, vì thế tác giả bài viết đã tiến hành nghiên cứu về góc độ lĩnh hội của người học đối với việc áp dụng phương pháp phản hồi trực tiếp giữa các sinh viên trong lớp học viết. Đây là một nghiên cứu quy mô nhỏ mang tính thực tiễn cao, được tác giả sử dụng như một sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra với 30 sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thăng Long. Ba công cụ thu thập thông tin đượ...

 • -


 • Authors: Nguyễn Thị Lan Phương (2014)

 • This study provides an insight into the selected nominal groups in “Pride and Prejudice”, one of the most enduringly popular novels in the world literature, by Jane Austen, in the light of Systemic Functional Grammar. The worldwide famous literature masterpiece long lives with readers not only because of the excellent plot. The considerable attention to the language of the timeless novel has always been paid by scholars across the nations. One of the most loved linguistic aspects debated is the abundance of sophisticated nominal groups exploited in this work of art. However, little has been done to explore of the aforementioned topic. As a consequence. This research is conducted exploiting the framework of Systemic Functional Grammar by Halliday with a view to revealing, describing ...

 • -


 • Authors: Ths. Trần Thị Phượng (2014)

 • This study is to focus on positive and negative politeness strategies in conversations of the course book “New Headway Pre-Intermediate (The Third Edition)”, with an aim to help the students at Thang Long University improve their awareness of positive and negative politeness strategies in conversational activities in the course book mentioned above, thus to apply these strategies in their everyday conversations in English. In the course book “New Headway Pre-Intermediate (The Third Edition)”, typical conversation activities are classified into “Requesting”, “Making suggestions”, “Inviting” and “Social behaviors” and then analyzed mainly in the light of the politeness theories of Brown & Levinson. The research shows that the frequency of positive and negative politeness strategies de...

 • -


 • Authors: PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Kim; Trần Ngọc Thắng (2014)

 • Optimizing over the efficient set is a very hard and interesting task in multiple objective optimization. Besides, this problem has some important applications in finance, economics, engineering, and other fields. In this article, we propose convex programming procedures for solving the problem of minimizing a real function over the efficient set of a convex multiple objective programming problem in the two special cases. Preliminary computational experiments show that these procedures can work well.