Thông tin tài liệu


Nhan đề : A University grammar of English
Tác giả : Randolpn Quirk
Chủ đề : Mã học phần EL321, Ngữ pháp | Tiếng Anh | Từ vựng
Năm xuất bản : 1987
Nhà xuất bản : Longman Group UK Limited
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2804
Bộ sưu tập1-Ngôn ngữ Anh
XEM MÔ TẢ

81

XEM & TẢI

2

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • TVS.000052_KM.0000534_A University grammar of English Randolph Quirk_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Dung lượng : 823,45 kB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • TVS.000052_KM.0000534_A University grammar of English Randolph Quirk.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 74,08 MB

  • Định dạng : Adobe PDF