Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn khu công nghiệp huyện Thường Tín, Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Hồ Thị Nhung
Advisor: PGS.TS. Phạm Duy Tưởng
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | C01527
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn khu công nghiệp huyện Thường Tín, Hà Nội năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2692
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01293_C01527_Ho Thi Nhung_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 558,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01293_C01527_Ho Thi Nhung.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF