Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • magazine


  • Authors: Nguyễn Thị Phương Thanh (2020)

  • Mô tả kiến thức, thái độ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang trên 800 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt và thái độ tích cực lần lượt là 46,5% và 67,9%. Kết quả hồi quy đa biến cho thấy, về kiến thức, các sinh viên năm thứ 3, 4, 5 và thường xuyên chia sẻ các vấn đề tình cảm, học tập với gia đình (p < 0,05) có kiến thức tốt hơn; nữ giới và đã từng quan hệ tình dục (QHTD) (p < 0,05) kiến thức kém hơn. Về thái độ, sinh viên tham gia các câu lạc bộ có thái độ tích cực hơn, sinh viên năm 3, năm 4 và đã từng QHTD (p < 0,05) thái độ tiêu cực hơn. Kiến thức và thái độ về bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên ở mức đáng báo động....