Search

Search Results

Results 361-368 of 368 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Trần Trọng Huy (2020)

 • Tại Việt Nam, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang gặp phải những trở ngại nhất định, đặc biệt là hành vi tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Để kiểm chứng nhận định này, bài viết xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với số lượng mẫu khảo sát là 317. Qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố như: sự hữu ích của TMĐT, cơ sở hạ tầng, sự dễ sử dụng, chất lượng và rủi ro trong TMĐT có ảnh hưởng đến thái độ và hành vi tiêu dùng trực tuyến của khách hàng

 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Hoàng Xuân Bình (2020)

 • Hợp tác giữa các trường đại học với doanh nghiệp đã nhận được sự chú ý ngày càng tăng trong thực tiễn quản lý và nghiên cứu. Sự cần thiết phải đổi mới, nghiên cứu các thay đổi trong môi trường kinh doanh cũng như tham vọng của các nhà hoạch định chính sách nhằm thương mại hóa các kiến thức hàn lâm góp phần tăng cường xu hướng này. Liên kết doanh nghiệp - đại học thành công là mối quan hệ đối tác cùng có lợi, trong đó vai trò của quốc tế hóa giáo dục đại học sẽ giúp cải thiện năng lực của các trường đại học, của các nghiên cứu dựa trên chính nhu cầu của doanh nghiệp

 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Bùi Thị Quỳnh Trang (2020)

 • Tiêu chí phương thức và quy trình sản xuất (Processing and Production Methods- PPMs) đóng vai trz rất quan trọng đối với quá trình xác định sản phẩm tương tự trong các tranh chấp liên quan đến các chính sách công tác động đến thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn có những quan điểm khác nhau đối với việc áp dụng tiêu chí PPMs để xác định sản phẩm tương tự, vì không đủ điều kiện để được công nhận là một tiêu chí độc lập để xác định tính tương tự của sản phẩm

 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Lê Chí Công (2020)

 • Nghiên cứu này kiểm định vai trò của thành phần rủi ro cảm nhận tiêu dùng đồ nhựa dựa trên sự mở rộng của lý thuyết hành vi dự định. Mẫu nghiên cứu được điều tra từ 250 du khách. Trong bài viết này, tác giả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu và đánh giá mức độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt của các thang đo thông qua phương pháp phân tích CFA và SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro cảm nhận thể chất và rủi ro cảm nhận tài chính có tác động dương lên ý định gia tăng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong khi thành phần rủi ro cảm nhận tâm lý tác động tích cực lên mức độ chắc chắn của hành vi. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ý định có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ chắc chắn của hành vi. Dựa trên kết quả nghiên ...

 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Nguyễn Thị Khánh Chi (2020)

 • : Nội dung bài viết phân tích cơ sở lý luận về tài sản thương hiệu và các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu dưới góc độ tiếp cận của khách hàng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình lý thuyết về sự ảnh hưởng của các yếu tố tài sản thương hiệu hàng không đến lòng trung thành của khách hàng. Thông qua phân tích dữ liệu thu thập được từ 913 khách hàng đã sử dụng dịch vụ hàng không nhằm kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận diện thương hiệu tác động trực tiếp đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng, trong khi đó, chất lượng cảm nhận và trải nghiệm lại có tác động gián tiếp.

 • Bài báo/Newspaper


 • Authors: Nguyễn Thị Bích Huệ (2020)

 • Kế toán quản lý chi phí dòng nguyên liệu (Material Flow Cost Accounting - MFCA) là một công cụ làm rõ chi phí chất thải và năng lượng trong quá trình sản xuất. MFCA khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng nên áp dụng MFCA, doanh nghiệp sẽ có thể đạt được song song cả hai mục tiêu là bảo vệ môi trường và kinh tế. Bài báo này nghiên cứu tình hình áp dụng MFCA tại hai doanh nghiệp của Việt Nam nhằm đánh giá quá trình và hiệu quả môi trường cũng như hiệu quả kinh tế