Search

Search Results

Results 11-20 of 86 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Lan Anh; Trương Tuyết Mai (2019)

 • Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mù đơn trên 40 đối tượng có thừa cân béo phì nhằm đánh giá hiệu quả giảm mỡ của nước quả có bổ sung L-Carnitine và Stevol trên nhóm bệnh nhân thừa cân béo phì ở Hà Nội. Đối tượng được chia thành 2 nhóm: nhóm chứng (nhóm A, trong nhóm A chia 2 nhóm nhỏ có can thiệp chế độ ăn, luyện tập AW; không can thiệp chế độ ăn, luyện tập AWO) và nhóm can thiệp. Kết quả cho thấy: nhóm can thiệp có hiệu quả giảm mỡ tốt hơn nhóm chứng (BMI: giảm TB 1,1 kg/m2 và 0,7 kg/m2 ; vòng eo giảm TB 3,4cm và 1,4cm, phần trăm mỡ cơ thể giảm trung bình 2,7% và 1,2%; mức độ mỡ nội tạng giảm 1,3% và 0,6%); chế độ ăn, luyện tập làm tăng hiệu quả giảm mỡ ở cả hai nhóm. Nước quả có bổ sung L-carnitine và Sevol có hiệu quả cao trong việc giảm mỡ trên những bệnh nhân béo phì. Đặc biệt ...

 • Article


 • Authors: Đàm Văn Đức; Nguyễn Doãn Phương; Nguyễn Trọng Hiến (2019)

 • nghiên cứu nhằm xác định độ chính xác của hai thang đánh giá là thang trầm cảm Beck và thang đánh giá trầm cảm người già 15 mục (GDS 15) với nhóm bệnh nhân Parkinson. Trong số 95 bệnh nhân Parkinson được đưa vào nghiên cứu, có 41 bệnh nhân không trầm cảm (43,20%) và 54 bệnh nhân trầm cảm (56,80%) được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần theo tiêu chuẩn chẩn đoán ICD 10. Các bệnh nhân được tự đánh giá bằng hai thang nói trên, dùng phương pháp lập đường cong R.O.C, chúng tôi xác định điểm cắt có giá trị nhất đối với thang BECK là 17/18 (độ nhạy 0,833, độ đặc hiệu 0,951) và đối với thang GDS 15 là 8/9 (độ nhạy 0,796, độ đặc hiệu 0,902).

 • Article


 • Authors: Vũ Sơn Tùng; Nguyễn Văn Tuấn; Vương Đình Thủy (2019)

 • Nghiên cứu 47 bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần từ tháng 12/2017 – 12/2018 với mục tiêu nhận xét một số yếu tố liên quan rối loạn loạn thần ở bệnh nhân sử dụng chất dạng Amphetamine theo phương pháp mô tả chùm ca bệnh và xử lí số liệu theo SPSS 16.0. Kết quả thu được có mối liên quan giữa số tiền sử dụng chất dạng Amphetamine với sự xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, với p = 0,04 < 0,05 và r = 0,387. Không có mối liên quan giữa số tiền sử dụng chất dạng Amphetamine với sự xuất hiện các triệu chứng ảo giác với p = 0,12 > 0,005.

 • Article


 • Authors: Nguyen Kim Thu; Nguyen Thi Hao (2019)

 • Dengue attacks people in all ages but elderly patients are associated with greater severity and poor outcome. Additionally, males account for a major proportion of dengue patients in the Western Pacific Region. Therefore, we conducted this research to investigate if there is any difference in laboratory alterations by age and sex in dengue patients.