Item Infomation


Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng Italy Luna D'Autunno Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Lê Thị Hà Anh
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Nhà hàng Italy | A28394
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung vào áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà hàng để làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Luna D'Autunno Hà Nội
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2443
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

137

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • A28394_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 398,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A28394.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,95 MB

  • Format : Adobe PDF