Item Infomation


Title: Thực trạng và chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Lackah- Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Danh Thị Kim Anh
Advisor: ThS. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Dịch vụ ăn uống | Nhà hàng Lackah | Khách sạn Crowne Plaza West | A26565
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Lackah- Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội . Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2378
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • A26565-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A26565.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF