Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Bruce L. Bowerman (2007)

  • Giới thiệu về số liệu thống kê kinh doanh. Trình bày về: thống kê mô tả, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, phân phối chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm tra giả thiết, suy luận thống kê dựa trên hai mẫu, thiết kế thử nghiệm và phân tích phương sai, phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy bội và xây dựng mô hình, dự báo chuỗi thời gian, cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các biểu đồ kiểm soát, thống kê không tham số, các phép kiểm định, lý thuyết ra quyết định