Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Alpha C. Chiang (2005)

  • Giới thiệu về bản chất của kinh tế học toán học. Các mô hình kinh tế. Phân tích sự cân bằng và so sánh sự cân bằng trong kinh tế. Các bài toán tối ưu. Phân tích động lực học kinh tế.