Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Trịnh Xuân Dũng (2016)

  • Môn “Tâm lý kinh doanh du lịch” là môn kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân du lịch. Môn học giúp cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý xã hội học để ứng dụng vào quá trình phục vụ khách du lịch. Tâm lý học ứng dụng vào kinh doanh và đặc biệt kinh doanh du lịch là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, nhưng cũng rất có ích cho mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Vì vậy, môn học chỉ trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự đọc và tự quan sát để bổ sung kiến thức của mình.