Item Infomation


Title: Giáo trình tâm lý trong kinh doanh du lịch
Authors: Trịnh Xuân Dũng
Keywords: Giáo trình | Tâm lý | Kinh doanh du lịch
Issue Date: 2016
Abstract: Môn “Tâm lý kinh doanh du lịch” là môn kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân du lịch. Môn học giúp cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý xã hội học để ứng dụng vào quá trình phục vụ khách du lịch. Tâm lý học ứng dụng vào kinh doanh và đặc biệt kinh doanh du lịch là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, nhưng cũng rất có ích cho mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ. Vì vậy, môn học chỉ trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự đọc và tự quan sát để bổ sung kiến thức của mình.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/410
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000007- Sách-tâm-lý-kinh-doanh-du-lịch-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000007- Sách-tâm-lý-kinh-doanh-du-lịch.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF