Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4592 to 4611 of 6613
 • TVS.003912_Janevski, Toni - QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband-John Wiley _ Sons, Incorporated (2019)-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Toni Janevski (2019)

 • QoS for Fixed and Mobile Ultra-Broadband starts by introducing readers to the telecommunications field and the technology, and the many aspects of both QoS and QoE (Quality of Experience). The next chapter devotes itself to Internet QoS, starting with an overview of numerous technology protocols and finishing with business and regulatory aspects. The next three chapters look at QoS in NGN and Future Networks, QoS for fixed ultra-broadband, and QoS for mobile ultra-broadband

 • BB.0000407.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Nguyen Trung Anh; Nguyen Lan Anh; Nguyen Ngoc Tam (2020)

 • Information on assessing health - related quality of life is lacking, especially in post - stroke depressive elderly patients (PSD). To investigate the quality of life in post - stroke depressive elderly patients, a cross - sectional study was conducted at the National Geriatric Hospital. Patients with stroke aged 60 years or above were recruited. Post - stroke duration was more than 2 weeks.

 • BB.0000120.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Đàm Trọng Anh Vũ (2020)

 • Nghiên cứu nhằm mô tả quan điểm về giáo dục rối loạn phổ tự kỷ của giáo viên mầm non tại Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 208 giáo viên mầm non tại Hà Nội. Sử dụng bảng câu hỏi về kiến thức, thái độ và quan điểm về giáo dục trẻ em mắc ASD. Sử dụng mô hình BMA để tìm ra mô hình tối ưu, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để tìm các yếu tố tác động đến quan điểm của giáo viên. Phần lớn giáo viên đồng ý với việc trang bị kiến thức về phát hiện và đào tạo trẻ ASD. Quan điểm của giáo viên có mối tương quan với kiến thức chung về tự kỷ (p = 0,01) và thái độ của giáo viên về giáo dục trẻ tự kỷ (p < 0,05). Chính sách bảo hiểm cho rối loạn phổ ...

 • TVS.003470_Quantitative financial risk management _ theory and practice (2015)_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Constantin Zopounidis (2015)

 • Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice offers professionals in the field an invaluable guide to the most current and useful tools of financial management that can be applied to manage, monitor, and measure risk. This guide is especially valuable to help mitigate risk in the context of globalization, market volatility, and economic crisis. With contributions from a team of international experts, this vital resource is comprehensive in scope and includes examinations of financial risk management, risk models, portfolio management, credit risk modeling, and a review of international financial markets.

 • TVS.000162- Quan ly benh vien_Tai lieu co ban_1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lương Ngọc Khuê (2014)

 • Tài liệu này được biên soạn gồm 21 bài chia làm 03 phần. Nội dung từng bài có 04 phần bao gồm mục tiêu học tập, nội dung thiết yếu của bài, câu hỏi lượng giá và tài liệu tham khảo. Tài liệu dùng đào tạo cho các lớp đào tạo liên tục, thời gian đào tạo khoảng 02 tuần. Tài liệu đào tạo quản lý bệnh viện do Trung tâm phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh thuộc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ. Giảng viên là Lãnh đạo Bộ Y tế, các nhà đào tạo, nhà hoạch định chính sách y tế, các nhà nghiên cứu và quản lý bệnh viện có kinh nghiệm

 • LVCH.151-TT (2).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan Thanh Hùng;  Advisor: PGS.TS: Trần Đăng Khâm (2016)

 • Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý chi BHTN. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 • LVCH.00389- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng Duy Son;  Advisor: TS. Đỗ Hồng Nhung (2017)

 • Mục đích nguyên cứu của luận văn là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát, khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN và KSC NSNN qua KBNN, phân tích nhân tố tác động tới KSC của KBNN, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của công tác KSC NSNN qua KBNN Ý Yên trong thời gian qua. Từ đó, rút ra những nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu cùng các điều kiện tiếp tục hoàn thiện nhằm tăng cường KSC NSNN trên địa bàn huyện Ý Yên tỉnh Nam Định trong điều kiện hiện nay và những yêu cầu mới đang đặt ra.

 • LVCH.688-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi Thị Thanh;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2018)

 • - Làm rõ và thống nhất những vấn đề lý luận về ngân sách cấp huyện và quản lý ngân sách cấp huyện nói chung cũng như chi thường xuyên ngân sách cấp huyện và quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng. - Dựa trên kiến thức, cơ sở lý luận đã được học và tìm hiểu để có những đánh giá thực trạng về quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; đưa ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách của huyện Tam Nông đưa ra nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn, trực tiếp và hỗ trợ nhằm hoàn thiện công tác quản lý, phát huy những mặt tiến bộ và giải q...

 • LVCH.682-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Ngân;  Advisor: TS. Nguyễn Thanh Huyền (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã trên địa bàn huyện Thanh Thủy trong những năm qua. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chi thường xuyên ngân sách xã tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho giai đoạn 2018-2020

 • LVCH.00373- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Mơ;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2017)

 • Mục tiêu nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc nhà nước Lạng Giang. - Phân tích thực trạng quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước huyện Lạng Giang thời gian qua. - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước huyện Lạng Giang trong thời gian tới.

 • LVCH.00141_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thành Công;  Advisor: GS.TS: Nguyễn Khắc Minh (2016)

 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở những lý luận cơ bản về quản lý nguồn nhân lực cho hoạt động của công ty trong kinh tế thị trường, đề tài tập trung đánh giá hiện trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Hải Dương cùng các nguyên nhân, đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty.

 • TVS.000577- Quản lý khách sạn-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2015)

 • Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” (Dự án HRDT) được Liên minh châu Âu tài trợ xây dựng. Bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn nghề quốc tế cũng như Tiêu chuẩn năng lực chung về nghề du lịch trong

 • LVCH.687-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Việt Cường;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu; - Đánh giá thực trạng làng nghề và quản lý làng nghề trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Làng nghề trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.