Browsing by Subject Xây dựng thương hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LV.0004040_A28016_MK499_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Nhật Nguyệt;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu, xây dựng thương hiệu, và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu "Seongon" cho Công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng

  • LV.0004220_A28648_MK499_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Đoàn Thị Duyên;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2020)

  • Cơ sở lý luận chung về xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp. Thực trạng xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Nhất Vinh. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Nhất Vinh.