Browsing by Subject Xây dựng hệ thống | Hệ thống quản lý | Quản lý khóa luận | A26052

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LV.0003883_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Việt Hoàng;  Advisor: TS. Mai Thúy Nga (2018)

  • Giới thiệu tổng quan về hệ thống, trình bày kiến trúc của hệ thống và các công nghệ mà hệ thống sử dụng để thực thi bài toán; các chức năng được ứng dụng xây dựng; Kiến trúc hệ thống của Web service; Triển khai hệ thống trên hai môi trường web.