Browsing by Subject Xây dựng Website | Du lịch trực tuyến | ASP.Net | A16788

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LV.0002494_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Phạm Vĩnh An;  Advisor: Trần Quang Duy (2014)

  • Nội dung khóa luận đã đưa ra được các vấn đề chính: Tổng quan về ASP.Net MVC Framework. Đặc tả yêu cầu hệ thống bán tour du lịch trực tuyến. Xây dựng các chức năng và triển khai ứng dụng hệ thống bán tour du lịch trực tuyến