Browsing by Author Trần Thị Thùy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
  • LV.0002359_1.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn Tất Thành;  Advisor: Trần Thị Thùy Linh (2014)

  • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Cơ sở lý thuyết về việc mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Thăng Long. Chương 3: Một số giải pháp mở rộng cho hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng này.

  • LV.0002639_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Hà Minh Đức;  Advisor: Trần Thị Thùy Linh (2015)

  • Nội dung của khóa luận gồm: Lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp của công ty cổ phần Đại Phú Hoàng. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đại Phú Hoàng