Browsing by Author Trần Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LV.0002531_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Trần Thái Hà;  Advisor: Nguyễn Thị Thúy (2015)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hà Nội.

  • BB.0000634.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần Thái Hà; Đỗ Thị Hường (2021)

  • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau và cầm máu của “Viên trĩ HV” trên thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm, có đối chiếu với nhóm chứng. Khảo sát tác dụng chống viêm trực tràng trên mô hình chuột cống trắng gây trĩ, “Viên trĩ HV” được dùng ở liều 0,7 g/kg/ngày và 1,4 g/kg/ngày, mức độ viêm tại chỗ được đánh giá bởi hình ảnh đại thể, chỉ số trực tràng, mức độ thoát mạch vào mô trực tràng xác định bằng lượng xanh evans (evans blue) có trong mô trực tràng, và hình ảnh vi thể của trực tràng.Nghiên cứu tác dụng giảm đau trên mô hình gây đau quặn bụng bằng acid acetic, “Viên trĩ HV” được dùng ở liều 1,2 g/kg/ ngày và 2,4 g/kg/ngày trên chuột nhắt ...