Browsing by Author Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • LV.0003419_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Hoàng Nam;  Advisor: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động mua bán - sát nhập ngân hàng. Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng phát triển hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt nam từ đó tìm ra các hạn chế còn tồn tại và nguyên ngân của hạn chế trong phát triển hoạt động mua bán - sát nhập tại ngân hàng Việt Nam.

 • LV.0003063_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Đức Chính;  Advisor: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

 • LV.0003041_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Sơn Tùng;  Advisor: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

 • LV.0003062_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Phương Mai;  Advisor: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Tây Đô.