Browsing by Author Th.S: Phùng Đức Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • A24422_1.pdf.jpg
  • Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Diệu Linh;  Advisor: Th.S: Phùng Đức Thiện (2020)

  • Cơ sở lý luận cơ bản về quản trị nhân lực khách sạn. Thực trạng quản trị nhân lực tại khách san Mường Thanh Xa La – Hà Nội. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Xa La – Hà Nội.

  • A26859_1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Bá Khánh;  Advisor: Th.S: Phùng Đức Thiện (2019)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động thu hút khách trong kinh doanh khách sạn.Thực trạng hoạt động thu hút khách hàng tại khách sạn Kim Liên. Qua đó, đưa ra phương hướng và giải pháp hoạt động thu hút khách tại khách sạn Kim Liên.