Browsing by Author TS. Đồng Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • LVCH.697-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống Thanh Bình;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển bền vững và phát triển bền vững du lịch - Phân tích và đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế trong phát triển bền vững Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước nhằm phát triển bền vững Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 • LVCH.700-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2018)

 • - Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận thực tiễn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. - Đánh giá thực trạng của việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong ngành trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Ninh Bình hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Ninh Bình.

 • LVCH.688-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi Thị Thanh;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2018)

 • - Làm rõ và thống nhất những vấn đề lý luận về ngân sách cấp huyện và quản lý ngân sách cấp huyện nói chung cũng như chi thường xuyên ngân sách cấp huyện và quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện nói riêng. - Dựa trên kiến thức, cơ sở lý luận đã được học và tìm hiểu để có những đánh giá thực trạng về quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ; đưa ra những nhận xét về điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách của huyện Tam Nông đưa ra nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn, trực tiếp và hỗ trợ nhằm hoàn thiện công tác quản lý, phát huy những mặt tiến bộ và giải q...

 • LVCH.00373- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Mơ;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2017)

 • Mục tiêu nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc nhà nước Lạng Giang. - Phân tích thực trạng quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước huyện Lạng Giang thời gian qua. - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước huyện Lạng Giang trong thời gian tới.

 • LVCH.00368_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương Hồng Nhung;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2017)

 • Trên cơ sở lý luận về tạo động lực lao động, luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH thạch rau câu Long Hải , tìm ra những hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp tăng cường – thúc đẩy tạo động lực cho người lao động trong thời gian tới, giai đoạn 2017 - 2020.

 • LVCH.00360- TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm Thanh Tùng;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2017)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thời gian qua, tác giả đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất hoạt động khẩu gạo thông qua mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng gạo và năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.