Browsing by Author Phạm Thị Bảo Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • TVS.003965_Bai giang quan tri rui ro tin dung cua Ngan hang thuong mai_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Phạm Thị Bảo Oanh (2022)

 • Giới thiệu tổng quan về quản trị rủi ro tài chính của Ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại; nhận dạng và đo lường rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại; ngăn ngừa rủi ro tín dụng và xử lý nội thất của Ngân hàng thương mại; mô hình và đánh giá quản trị rủi ro tài chính của Ngân hàng thương mại;

 • LV.0002644_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phạm Thị Thu Hải;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Khóa luận đã hệ thống lại những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá làm rõ thực trạng cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng tại Agribank Yên Bái trong giai đoạn từ năm 2012 -2014. Trên cơ sở đó tìm ra hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế khóa luận sẽ đưa ra các kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Yên bái.

 • LV.0002130_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần Mỹ Mai;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2014)

 • Khóa luận tập trung nghiên cứu rõ các vấn đề: Một là hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng ( CVTD ) và hiệu quả CVTD của ngân hàng thương mại. Hai là phân tích đánh giá thực trạng CVTD và hiệu quả CVTD của ngân hàng từ đó tìm ra được hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế.Từ cơ sở trên đề tài tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CVTD tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ.

 • LV.2330_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng Quốc Việt;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần lữ hành Hương Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần lữ hành Hương Giang

 • LV.0002322_A14804_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Minh Đức;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần xây dựng đô thị. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty này.

 • LV.0002549_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Tiến;  Advisor: Phạm Thị Bảo Oanh (2015)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.