Browsing by Author PGS.TS Nguyễn Thị Bất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • LVCH.00383- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà Lan Anh;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Bất (2017)

 • Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu về hiện tượng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI. - Phân tích thực trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ngành dệt may Việt Nam và hoạt động chống chuyển giá của các cơ quan Nhà nước. - Đề xuất một số giải pháp tăng cường chống chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ngành dệt may tại Việt Nam.

 • LVCH.775-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Minh Sơn;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Bất (2018)

 • - Hệ thống hoá và làm rõ thêm lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ NHBL của Ngân hàng thương mại. - Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình.

 • LVCH.00390- TT.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn Ngọc Đạt;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Bất (2017)

 • Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá tình hình nợ công cũng như mức độ an toàn nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2014, qua đó đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn nợ công tại Việt Nam trong giai đoạn tới.