Browsing by Author Ngô Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70
  • LV.0002628_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Đặng Thị Hà Trang;  Advisor: Ngô Thị Quyên (2015)

  • Khóa luận đã trình bày những lý luận cơ bản về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp.Tiếp theo là phân tích thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất thương mại KOREA Việt nam và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty.Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty.

  • LV.0002579_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh;  Advisor: Ngô Thị Quyên (2015)

  • Phân tích tình hình sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dũng Mạnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý số liệu. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty này.