Browsing by Author Lê Thị Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • LV.2279_1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê Thị Ngọc Anh;  Advisor: Trần Đình Toàn (2014)

  • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về tài sản lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH điện máy Tia Sáng. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty này.

  • BB.0000183.pdf.jpg
  • magazine


  • Authors: Trần Thơ Nhị; Lê Thị Ngọc Anh (2020)

  • Lo âu là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ lo âu và mối liên quan giữa đặc điểm nhân cách với lo âu ở sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 531 sinh viên. Công cụ để đánh giá lo âu là thang Zung và bảng trắc nghiệm nhân cách của Hans Eysenck để phân loại kiểu nhân cách ở sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lo âu ở sinh viên năm thứ hai hệ bác sĩ là 49,7%. Sinh viên có kiểu nhân cách ưu tư, nóng nảy thì nguy cơ bị lo âu cao hơn sinh viên có kiểu nhân cách khác, lần lượt với OR = 2,14 và OR = 3,71. Vì vậy, sinh viên y khoa nên được sàng lọc lo âu, kiể...