Browsing by Author Ths. Nguyễn Vân Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • K.Y00105- Hành động yêu cấu trong Tiếng Anh và các tương đương trong Tiếng Việt – áp dụng trong giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Ths. Nguyễn Vân Khánh (2015)

  • Bài viết bàn một cách ngắn gọn về hành động yêu cầu (requests) trong tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt, và về việc sử dụng hành động lời nói này trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp như thế nào. Cơ sở lý thuyết về hành động yêu cầu (requests) và cấu trúc cũng như chức năng của nó là dữ liệu thứ cấp được thu thập, tổng hợp từ các tài liệu của các nhà khoa học đi trước. Dựa trên cơ sở lý thuyết này, một số ví dụ trong các tác phẩm văn học song ngữ Anh-Việt được viện dẫn nhằm minh họa cho các cấu trúc nêu trên. Ý nghĩa thực tiễn của bài viết là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trên lớp, giúp người dạy và người học có được cách hiể...

  • K.Y00028- Politeness phenomena in English and Vietnamese through using imperative mood within Thang Long University education environment.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Ths. Nguyễn Vân Khánh (2014)

  • The present study is a comparative and exploratory study of the politeness phenomena in English and Vietnamese through using Imperative Mood within Thang Long University Educational Environment. The data were collected through a modified version of a discourse completion task questionnaire (DCT) developed by Beebe et al (1990). There were two questionnaires to collect data for this study. The results show that English native speakers use Interrogative mood instead of Imperative Mood to make polite requests in most situations whereas Vietnamese native speakers use both Imperative Mood and Interrogative Mood equally and Vietnamese people consider Imperatives with internal modification ...