Khoa học tự nhiên và công nghệ (6)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • 9781800641778.pdf.jpg
  • Sách/Book


  • Authors: Rossi, Roberto (2021)

  • Phân tích hàng tồn kho cung cấp phần giới thiệu toàn diện và dễ tiếp cận về lý thuyết và thực hành kiểm soát hàng tồn kho - một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng tập trung vào việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Cuốn sách nêu ra các nền tảng ...

  • Forschungsdatenmanagement sozialwissenschaftlicher Umfragedaten.pdf.jpg
  • Sách/Book


  • Authors: Jensen, Uwe; Netscher, Sebastian; Weller, Katrin (2019)

  • Cuốn sách dựa trên yêu cầu thực tế về quản lý dữ liệu nghiên cứu định lượng trong các dự án nghiên cứu quy mô vừa và nhỏ trong khoa học xã hội, tạo và phân tích dữ liệu, lưu dữ liệu gốc và lưu trữ ...