Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành (220)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • A29996_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Hoàng Thị Hà;  Advisor: TS. Trịnh Xuân Dũng (2020)

 • Một số vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn. Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn Larosa Hà Nội. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ăn uống tại khách sạn Larosa Hà Nội.

 • A29877_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Hồng Ly;  Advisor: TS. Trương Đức Thao (2020)

 • Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Indochine. Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Indochine.

 • A29689_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Huyền Thương;  Advisor: TS. Bùi Cẩm Phượng (2020)

 • Cơ sở lý luận về du lịch sinh thái. Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • A29400_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Đức Anh;  Advisor: ThS. Nguyễn Tường Minh (2020)

 • Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ. Thực trạng hoạt động Marketing tại nhà hàng Club De L’Oriental. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing tại hà hàng Club De L’Oriental.

 • A29278_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Trần Ngọc Khánh;  Advisor: ThS. Nguyễn Tường Minh (2019)

 • Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing Mix trong kinh doanh dịch vụ. Thực trạng hoạt động Marketing Mix của Công ty Cổ phần Hanoi Redtours. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix của Công ty Cổ phần Hanoi Redtours.

 • A28907_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Ngô Thị Ngọc Bích;  Advisor: PGS.TS Trần Đức Thanh (2020)

 • Cơ sở lí luận về đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên nhà hàng. Thực trạng chất lượng phục vụ của nhân viên nhà hàng Cousins Western Canbine & Bar. Một số định hướng giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên nhà hàng Cousins Western Canbine & Bar.

 • A28859_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Vũ Phương Thảo;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hải (2020)

 • Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống. Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng nhật Kawachi – khách sạn A25 Hotel & Spa. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng nhật Kawachi của khách sạn A25 Hotel & Spa.