Ngôn ngữ khác (2)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • TVS.001247_KM.0011434_Cam nang phuong phap su pham_1.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: Nguyễn Thị Minh Phượng (2020)

  • Giới thiệu những vấn đề chung về phương pháp giảng dạy tích cực; đưa ra một số phương pháp và kỹ năng giảng dạy tích cực như phương pháp Tia chớp, phương pháp Nêu ý kiến ghi lên bảng, phương pháp Hỏi - Đáp, kỹ năng lập kế hoạch bài giảng, kỹ năng mở đầu bài giảng...