Item Infomation


Title: Quản trị Quan hệ khách hàng CRM
Other Titles: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam
Authors: Lưu Đan Thọ
Keywords: Mã học phần MK482, Quản trị | Quan hệ khách hàng | CRM
Issue Date: 2016
Publisher: Tài chính
Abstract: Quản trị quan hệ khách hàng mang tính khoa học, thể hiện trong quá trình tổ chức, lên kế hoạch thu thập thông tin khách hàng, thiết lập chiến lược xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.CRM có thể được coi như một quá trình bao gồm : - Nhận diện những yếu tố đầu vào của hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. - Nhận diện các yếu tố hợp thành hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. - Nhận diện đặc điểm, định nghĩa tạo nên cơ sở cho CRM với tổ chức và khách hàng của công ty. - Khả năng cải thiện và sự phát triển hệ thống CRM theo thời gian.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/406
Appears in Collections1-Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

692

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000847- Quan tri he khach hang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 7,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000847- Quan tri he khach hang-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 107,85 MB

  • Format : Adobe PDF