Item Infomation


Title: Đề xuất một số phương pháp giảng dạy môn văn minh Pháp cho sinh viên học Tiếng Pháp tại trường Đại học Thăng Long
Authors: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Giáo trình dạy văn minh | Phương pháp giảng dạy | Văn minh pháp
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và một số phương pháp dạy môn Văn minh văn hóa Pháp đã được áp dụng trên thế giới. Việc dạy văn hóa là không thể thiếu được đối với sinh viên học ngoại ngữ. Thông qua văn hóa và văn minh của đất nước đó, người học có thể hiểu hơn về các phong tục, tập quán, cách suy nghĩ của những người dân bản ngữ. Điều này cho phép sinh viên mở rộng kiến thức về xã hội Pháp cũng như những nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Ngôn ngữ và văn hóa không thể tách rời được nhau.Tuy nhiên, việc dạy văn hóa đằng sau một ngôn ngữ thường bị xem nhẹ hoặc ít được khai thác. Nhận thấy tầm quan trọng của việc dạy văn minh văn hóa pháp, chúng tôi đã nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số phương pháp dạy Văn minh Pháp phù hợp với sinh viên học tiếng pháp tại trường Đại học Thăng Long (ĐHTL). Về phương pháp nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành khảo sát với sinh viên trường đại học Thăng Long, phỏng vấn các giáo viên đang giảng dạy bộ môn văn minh tại trường ĐHTL và một số giáo viên trường Đại học Hà Nội. Các số liệu thu thập đã được phân tích về định tính và định lượng để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3885
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: