Item Infomation


Title: Sinh số nguyên tố lớn dùng trong mật mã
Authors: Ths. Nguyễn Đức Thắng
TS. Trần Vĩnh Đức
Keywords: RSA | Chữ ký số | Mật mã
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài báo này mô tả phương pháp sinh ngẫu nhiên các số nguyên tố mạnh để sử dụng trong các hệ mật mã công khai và chữ ký số dựa trên RSA. Cụ thể, thuật toán Rabin- Miller và thuật toán Gordon sẽ được trình bày một cách chi tiết.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3861
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00073- Sinh số nguyên tố lớn dùng trong mật mã.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF