Item Infomation


Title: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CỦA QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM
Authors: TS. Vũ Thị Tuyết
Keywords: Quảng cáo | Quảng cáo trên truyền hình | Thực trạng và xu hướng
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng của quảng cáo trên truyền hình tại Việt Nam qua các khía cạnh như quy mô của thị trường ti vi, đặc điểm của đối tượng xem quảng cáo, đặc điểm của chủ thể quảng cáo và chi phí dành cho quảng cáo; từ đó đưa ra những phân tích, nhận định về xu hướng phát triển của hình thức quảng cáo này trong thời gian tới tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp các công ty có sản phẩm, thương hiệu quảng cáo cũng như các công ty dịch vụ quảng cáo đưa ra những quyết định để chọn lựa công cụ xúc tiến và cách thể hiện thông điệp quảng cáo sao cho phù hợp và hiệu quả.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3824
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: