Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTS. Vũ Thị Tuyết-
dc.date.accessioned2022-06-01T07:59:36Z-
dc.date.available2022-06-01T07:59:36Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3824-
dc.description.abstractNghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng của quảng cáo trên truyền hình tại Việt Nam qua các khía cạnh như quy mô của thị trường ti vi, đặc điểm của đối tượng xem quảng cáo, đặc điểm của chủ thể quảng cáo và chi phí dành cho quảng cáo; từ đó đưa ra những phân tích, nhận định về xu hướng phát triển của hình thức quảng cáo này trong thời gian tới tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp các công ty có sản phẩm, thương hiệu quảng cáo cũng như các công ty dịch vụ quảng cáo đưa ra những quyết định để chọn lựa công cụ xúc tiến và cách thể hiện thông điệp quảng cáo sao cho phù hợp và hiệu quả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectQuảng cáo | Quảng cáo trên truyền hình | Thực trạng và xu hướngvi_VN
dc.titleTHỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CỦA QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAMvi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item: