Item Infomation


Title: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
Authors: ThS. Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Phương pháp kế toán | Quản trị chi phí | phương pháp Kaizen | Phương pháp chi phí mục tiêu
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải giải bài toán lợi nhuận trong cả ngắn hạn và dài hạn. Do vậy, việc quản trị chi phí không chỉ đơn thuần là kiểm soát chi phí ở giai đoạn sản xuất mà phải triển khai hoạt động kiểm soát từ những giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu và thiết kế sản phẩm và kéo dài xuyên suốt thời gian tồn tại của sản phẩm. Do chi phí phát sinh trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm là khác nhau nên nhà quản trị cần phải kết hợp các phương pháp chi phí mục tiêu, chi phí Kaizen và chi phí định mức để thực hiện được mục tiêu kiểm soát này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3814
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: