Item Infomation


Title: Công tác xã hội đối với nhóm phụ nữ làm nghề giúp việc bị bạo lực tại Hà Nội
Authors: Ths. Nguyễn Thị Kim Dung
Keywords: Bạo lực | Phụ nữ | Giúp việc gia đình | Vai trò của công tác xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghề giúp việc gia đình, thực chất đã có từ rất lâu trong xã hội Việt Nam, tuy nhiên những năm gần đây, giúp việc gia đình đang ngày trở thành nhu cầu cần thiết đối với rất nhiều gia đình ở thành thị. Giúp việc gia đình tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội, tuy nhiên nghề này vẫn chưa thực sự được coi trọng và một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đó là vấn đề bạo lực đối với phụ nữ làm nghề giúp việc vẫn chưa được quan tâm kịp thời. Bài viết này, vì thế tập trung vào vấn đề bạo lực đối với phụ nữ di cư làm nghề giúp việc và vai trò của công tác xã hội với vấn đề này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3796
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: