Item Infomation


Title: Đào tạo cử nhân du lịch tại Đại học Thăng Long – Những mục tiêu thực tế.
Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân
Keywords: Đào tạo cử nhân | Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành | Ngành du lịch | Đại họcThăng Long
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Việc mở ngành đào tạo du lịch của Đại học Thăng Long vào thời điểm hiện nay tuy có muộn so với các trường, các trung tâm đào tạo khác, song xét về bối cảnh thực tế, việc mở đào tạo ngành du lịch vào lúc này lại gần như khá đúng lúc, bởi vì đây đang là “thời điểm bước ngoặt” quan trọng của ngành du lịch Việt Nam – bước ngoặt từ phát triển rộng sang phát triển chuyên nghiệp, có chiều sâu. Trong bối cảnh như thế, việc định hướng đào tạo của Đại học Thăng Long cần có những mục tiêu hết sức thực tế.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3795
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: