Item Infomation


Title: ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA CƯ DÂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH
Authors: Ths. Bùi Cẩm Phượng
Keywords: Ứng xử với biển | Kim Sơn | đời sống xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Kim Sơn là huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình, huyện được thành lập cách đây 184 năm, gắn liền với tên tuổi của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Đứng trước biển, để sinh tồn những người dân vốn đậm chất đồng bằng Bắc Bộ đã chọn cách ứng xử sao cho phù hợp với tự nhiên để khai thác những mặt thuận lợi và hạn chế những mặt không thuận lợi. Bài viết dưới đây hướng tới việc phân tích, tìm hiểu cách ứng xử với biển của cư dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trên các bình diện “quai đên lấn biển” để làm nông nghiệp; từng bước nhận thức về biển để khai thác những giá trị của biển. Cả hai bình diện này được thể hiện thông qua quá trình “quai đê lấn biển”; hình thành nghề - làng nghề và cuối cùng là tổ chức đời sống xã hộ
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3790
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00057- Ứng xử với biển của cư dân huyện kim sơn, tỉnh Ninh Bình.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 527,54 kB

    • Format : Adobe PDF