Item Infomation


Title: Thực hành tuân thủ một số quy định về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh năm 2013
Authors: Lê Đức Sang
Nguyễn Thanh Hà
Keywords: An toàn vệ sinh thực phẩm | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Người dân Việt Nam hiện nay chủ yếu mua thực phẩm từ các chợ địa phương là chính. Hàng hóa ở các chợ được bày bán một cách lộn xộn, không được kiểm soát do đó vấn đề về ô nhiễm thực phẩm và đặc biệt là thực phẩm tươi sống đang là một vấn đề đáng báo động. Bài báo này tiến hành nhằm đánh giá việc tuân thủ một số quy định về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Với phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích - kết hợp định lượng và định tính, tiến hành từ tháng 12/2012 đến tháng 07/2013. Toàn bộ người kinh doanh mặt hàng tươi sống (98 người) tại chợ Chờ được phỏng vấn theo bảng kiểm và bộ câu hỏi để thu thập thông tin dựa trên các Quy định/hướng dẫn về đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm do các Bộ và Chính phủ ban hành. Kết quả cho thấy: 29,4% người kinh doanh có thực hành đúng về an toàn thực phẩm theo quy định. Khuyến nghị cần tăng cường công tác truyền thông tới người kinh doanh thực phẩm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh thực phẩm và các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường, giám sát thực hiện các quy định này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3769
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: