Item Infomation


Title: DI TRUYỀN - XÃ HỘI HỌC - ĐẶC TRƯNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI
Authors: Phạm Thị Như Nghĩa
Keywords: Di truyền | Xã hội học
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Dựa trên các kiến thức di truyền, xã hội học, có xét đến các điều kiện phát triển công nghệ sinh học và sự đan xen kiến thức giữa các lĩnh vực khoa học chuyên ngành khác nhau, tác giả bài báo đã tổng hợp phân tích đưa ra các đặc trưng hình thái mới, phôi thai hình thành một khoa học chuyên ngành độc lập. Đây là điểm mới trong cấu trúc nghiên cứu di truyền trong xã hội học và xã hội học ảnh hưởng đến di truyền học. Bài báo được soi sáng bằng thực tế giảng dạy của tác giả cho các lớp tiên tiến đại học Kinh tế Quốc dân những năm gần đây.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3768
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail