Item Infomation


Title: Điểm Gleason và phân độ ung thư tuyến tiền liệt: những vấn đề còn tranh luận
Authors: Hoàng Thị Ngọc Ma
Nguyễn Thúy Hương
Đoàn Minh Khuy
Keywords: Ung thư tuyến tiền liệt; điểm Gleason
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Hệ thống phân loại theo thang điểm Gleason đã được sử dụng trong hơn 50 năm, giúp ích trong điều trị, tiên lượng cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tại các hội nghị đồng thuận năm 2005 và 2014 dưới sự hướng dẫn của Hội Bệnh học tiết niệu quốc tế (ISUP), đã đưa ra những sửa đổi lớn về cách tính điểm Gleason để phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên một số vấn đề vẫn còn tranh luận liên quan đến việc cho điểm Gleason trên từng mẫu sinh thiết cụ thể. Các vấn đề cụ thể được chú trọng là phần trăm mẫu 4 trong các khối u có điểm Gleason 7, phần trăm mẫu 4 và 5 hoặc 4/5 trong trường hợp điểm Gleason 8 - 10, các mẫu cấu trúc kích thước nhỏ (5%) có phân độ cao khi cùng hiện diện cả 2 và 3 mẫu cấu trúc khác nhau. Những vấn đề này cần phải có các nghiên cứu sâu hơn để thống nhất chẩn đoán. Các khuyến nghị cũng cần được đề xuất để đưa vào nội dung thảo luận tại các hội nghị đồng thuận trong tương lai.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3689
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000221.pdf
      Restricted Access
    • Size : 411,57 kB

    • Format : Adobe PDF